Visuomenės sveikatos katedra

Siūlomos visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos baigiamųjų darbų temos 2020 - 2021 m.m.

Rimantas Stukas   

 1. Covid-19 pandemijos įtaka studentų mitybos pokyčiams
 2. “Rakto skylutės“ simbolio įtaka studentų maisto produktų pasirinkimui
 3. Maisto produkto pakuotės įtaka studentų maisto produktų pasirinkimui
 4. Sriubos vartojimo paplitimas tarp Vilniaus universiteto studentų
 5. Vakarienei pasirenkamo maisto asortimento tyrimas tarp Vilniaus universiteto studentų
 6. Mėsos gaminių vartojimo tarp Vilniaus universiteto studentų tyrimas
 7. Įvairių rūšių riebalų vartojimo tarp suaugusių Lietuvos gyventojų tyrimas

Arūnas Valiulis

 1. Sezoniniai oro taršos ypatumai ir dažniausi taršos šaltiniai Vilniaus mokyklose

Jolanta Dadonienė

 1. Studentų žinios ir nuomonė apie klinikinius tyrimus

Marija Jakubauskienė

 1. Jaunų žmonių psichikos sveikatos vertinimas
 2. Jaunų žmonių psichikos sveikatos raštingumo vertinimas
 3. Pažeidžiamos grupės asmenų psichikos sveikatos vertinimas
 4. Vienatvė, bejėgiškumas ir vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikata
 5. Dirbtinis intelektas: naudos ir grėsmės visuomenės psichikos sveikatai
 6. COVID-19 ir smurtas artimoje aplinkoje
 7. Visuomenės sveikatos specialistų vaidmuo gerinant vaikų psichikos sveikatą mokyklose

Aušra Beržanskytė

 1. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė tarp VU MF pirmakursių medicinos studentų (pradėjus studijas ir po pusmečio)
 2. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė tarp  VU pirmakursių ir baigiančių
 3. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė tarp VU MF ir kito VU f-to studentų
 4. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė pasirinktų populiacijos grupių (pvz. sveika gyvensena besidominčių ir bendros populiacijos)
 5. Studijų metu įgytų kompetencijų pritaikymas visuomenės sveikatos srities praktikoje

Rita Sketerskienė

 1. Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinatorių veiklos ypatumai
 2. Vaiko dienos režimo elementai (galima pasirinkti) ir vaiko sveikata

Donatas Austys

 1. Neįgaliųjų įsidarbinimą skatinantys bei trukdantys veiksniai
 2. Google Trends įrankio panaudojimo galimybės sergamumo erkiniu encefalitu prognozavimui
 3. Suaugusių Lietuvos žmonių požiūrio į apšvitą jonizuojančia spinduliuote tyrimas
 4. Paauglių lytinė elgsena ir žinios apie lytinę sveikatą
 5. Tėvų požiūris į vaikų naudojimąsi išmaniaisiais telefonais ir taikomos kontrolės priemonės

Romalda Baranauskienė

 1. Pacientų teisių ir pareigų realizavimas X Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
 2. Prevencinių programų organizavimo  ir įgyvendinimo tyrimas

Marius Baranauskas

 1. Vilniaus universiteto medicinos ir sveikatos mokslų studentų sveikatai rizikingo elgesio vertinimas ir jį lemiantys veiksniai
 2. Vilniaus universiteto medicinos ir sveikatos mokslų studentų seksualinio gyvenimo ir fizinio aktyvumo daroma įtaka gyvenimo kokybei bei akademiniams pasiekimams

Rima Vaitkienė

 1. Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo programų ypatumai pasirinktose savivaldybėse

Raimondas Buckus

 1. Vilniaus universiteto studentų mobiliųjų telefonų naudojimo ypatumai

Audronė Juodaitė-Račkauskienė

 1. Šeimos gydytojo komandos teikiamų nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir efektyvumas

Daiva Brogienė

 1. Sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio pokyčiai ir lūkesčiai X gydymo įstaigoje

Audronė Astrauskienė

 1. Narkotinių ir psichotropinių vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo tikslinėje grupėje (pasirinktinai)

Nerija Kuprevičienė

 1. Vilniaus universiteto studentų požiūris į karantiną, kaip COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonę

Loreta Ašoklienė

 1. Rotavirusinės infekcijos epidemiologiniai dėsningumai Lietuvoje 2015-2019 metais

Aušvydas Patašius

 1. Sergamumo šlapimo pūslės vėžiu ir mirtingumo nuo jo tendencijos Lietuvoje 1998-2018 metais

Mindaugas Butikis

 1. Atliekų tvarkymo politika Vilniaus mieste gyventojų vertinimu
 2. Vilniaus miesto apželdinimo sąlygoto sveikatos subjektyvus vertinimas

Valerij Dobrovolskij

 1. Tabako kaitinimo sistemoms skirtų kaitinamojo tabako gaminių vartojimo paplitimas
 2. Mitybos ypatumai sveikatos priežiūros specialistų tarpe

Jonas Kairys

 1. Kūno masės indeksas ir jo sąsaja su amžiumi ir gaunamomis pajamomis

Margarita Poškutė

 1. Veganiška nepilnamečių mityba: etiniai aspektai


Pastaba: Studentai gali ir patys siūlyti baigiamųjų darbų temas, suderinę su atitinkamos srities vadovu

 

Studentai gali rinktis baigiamųjų darbų temas iki 2020 metų lapkričio 1 dienos. Apie savo pasirinktą baigiamojo darbo temą bei darbo vadovą prašome informuoti administratorę Virginiją Jaeck elektroniniu paštu virginija.jaeck@mf.vu.lt