Visuomenės sveikatos katedra

Siūlomos visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos baigiamųjų darbų temos 2020 - 2022 m.m.

Rimantas Stukas

 1. Suaugusių Lietuvos gyventojų vaisių ir daržovių vartojimas ir jo kitimo tendencijos per pastaruosius 25 metus
 2. Covid-19 pandemijos įtaka studentų maisto papildų vartojimo pokyčiams
 3. Suaugusių gyventojų grūdinių produktų vartojimas ir jo kitimo tendencijos

Arūnas Valiulis

 1. Oro tarša Vilniaus mokyklose ir pradinių klasių moksleivių gyvenimo kokybė bei patiriamas nuovargis

Jolanta Dadonienė

 1. Pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, mirtingumo ir jo priežasčių analizė (Duomenų bazės analizė. Studentas, ketinantis rinktis šį darbą, prieš teikdamas prašymą, turi ateiti pasišnekėti su vadovu)

Eugenijus Gefenas

 1. Diskriminacija dėl amžiaus ir COVID-19 pandemijos suvaldymo priemonės

Marija Jakubauskienė

 1. Psichikos sveikatos atsparumo vertinimas
 2. Psichikos sveikatos centruose teikiamų paslaugų vertinimas
 3. Veiksmingos psichikos sveikatos intervencijos rizikos grupės jaunimui: sisteminė apžvalga
 4. Psichikos sutrikimų stigma tarp Lietuvos gyventojų
 5. Moksleivių lytinė elgsena ir rizikos veiksniai Lietuvoje

Giedrė Smailytė

 1. Sergamumo šlapimo pūslės vėžiu rizika tarp sergančiųjų 2 tipo diabetu
 2. Sergamumas skrandžio vėžiu, išgyvenamumas ir mirtingumas Lietuvoje pagal išsilavinimą (pasirinkusiems epidemiologijos šaką)

Arūnas Emeljanovas

 1. Fizinio aktyvumo ir Viduržemio jūros mitybos įpročių sąsajos su mokinių somatiniais simptomais ir distresu

Aušra Beržanskytė
Kiekybiniai tyrimai:

 1. Socialinių sveikos gyvensenos iššūkių internete (socialiniuose tinkluose) įtaka požiūriui ir sveikatai

Kokybiniai tyrimai:

 1. Gyvensenos pokyčių poveikis artimai aplinkai (kokybinis tyrimas)
 2. Muzikos festivalių dalyvių patirtys sveikatos rizikos veiksnių aspektu (kokybinis tyrimas)
 3. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas – šeimos gydytojo patirtys (kokybinis tyrimas)
 4. Gydytojo perspektyva/patirtys aptariant psichikos sveikatos klausimus su pacientais
 5. Parkų ar viešų erdvių panaudojimas
 6. Medikų požiūris į ligoninių lovų mažinimą/ ligoninių restruktūrizaciją (ypač regionuose)
 7. Medikų patirtys CoVID19 pandemijos metu
 8. Savivaldybių sveikatos politikos formuotojų darbo iššūkiai
 9. Gyventojų gyvenimo kokybei / sveikatos elgsenai poveikį darantys veiksniai
 10. Skirtingų kartų sveikatos perspektyvos ir elgsena
 11. Gyventojų požiūris ir sveikatos elgsena pagal savo įpročius ir patirtį prieš mokslu pagrįstus įrodymus
 12. Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų poreikiai
 13. Tabako ir/ar elektroninių cigarečių rūkymo veiksniai

Sisteminė apžvalga:

 1. “Karantino veiksmingumas“

Rima Vaitkienė

 1. Įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros diegimas Lietuvoje: galimybės ir problemos

Raimondas Buckus

 1. Mikrobangų krosnelių naudojimo tarp studentų tyrimas ir vertinimas

Audronė Juodaitė-Račkauskienė

 1. Paciento lojalumo didinimas e. sveikatos priemonėmis

Donatas Austys

 1. Psichikos negalią turinčių asmenų artimųjų gerovė prieš ir po COVID-19 krizės Lietuvoje
 2. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimosi sąsajos su vaikų sveikata
 3. Socialiniuose tinkluose esančios su žmonių sveikata susijusios informacijos teisingumo tyrimas

Rita Sketerskienė

 1. Mokinių /studentų suvokiamas laisvalaikio triukšmas ir jo sąsajos su sveikata.
 2. Visuomenės sveikatos specialisto indėlis formuojant saugią ir sveiką  aplinką vaikams

Romalda Baranauskienė

 1. Sveikatos mokymo organizavimas ir įgyvendinimas X savivaldybėje
 2. Partneriški sveikatos priežiūros specialisto ir paciento santykiai, jų etiniai ir teisiniai aspektai

Marius Baranauskas

 1. Lietuvos aukštųjų mokyklų medicinos ir sveikatos mokslų studentų fizinis aktyvumas ir jo daroma įtaka gyvenimo kokybei

Rima Vaitkienė

 1. Įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros diegimas Lietuvoje: galimybės ir problemos

Raimondas Buckus

 1. Mikrobangų krosnelių naudojimo tarp studentų tyrimas ir vertinimas

Daiva Brogienė

 1. Žmogaus teisėmis grįstas moterų požiūris į gimdymą

Audronė Astrauskienė

 1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų darbo organizavimo aktualijos - „dienos nuotrauka“
 2. Lietuvos institucijų dalyvavimas Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programoje 2014 – 2020 m.

Nerija Kuprevičienė

 1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminio proceso pasireiškimas Lietuvoje 2020 metais  (pasirinkusiems epidemiologijos šaką)

Loreta Ašoklienė

 1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir jų valdymas  (pasirinkusiems epidemiologijos šaką)

Valerij Dobrovolskij

 1. Vaisių ir daržovių vartojimo ypatumus lemiantys veiksniai

Jonas Kairys

 1. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas prieš COVID-19 infekciją ir po jos – nuomonė pagal pacientų socialinę ir ekonominę padėtį

Vilma Lukaševičienė

 1. Ribotų sveikatos priežiūros resursų skirstymo ekstremaliųjų situacijų atvejais etiniai aspektai: COVID-19 pandemijos atvejo analizė)

Asta Čekanauskaitė

 1. Medicinos etikos komisijų vaidmuo Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų institucinėje struktūroje
 2. Biomedicininių tyrimų dalyvių informavimo problema. Tiriamųjų informacijos supratimo patikrinimo metodų analizė

Mindaugas Butikis

 1. Gyvenimo kokybės vertinimas universalios aplinkos kontekste


Pastaba: Studentai gali ir patys siūlyti baigiamųjų darbų temas, suderinę su atitinkamos srities vadovu.

 

Studentai gali rinktis baigiamųjų darbų temas iki 2020 metų lapkričio 1 dienos. Apie savo pasirinktą baigiamojo darbo temą bei darbo vadovą prašome informuoti administratorę Virginiją Jaeck elektroniniu paštu virginija.jaeck@mf.vu.lt