Visuomenės sveikatos katedra

Misija

Visuomenės sveikatos katedros misija yra:

  1. rengti visuomenės sveikatos lyderius, turinčius platų moksliniais įrodymais paremtą požiūrį, vertybes bei kompetencijas, taikyti visuomenės sveikatos intervencijas, teikti visuomenės sveikatos paslaugas ir formuoti sveikatos politiką gerinant gyventojų sveikatą ir gerovę;
  2. kurti mokslo žinias bei moksliniais įrodymais pagrįstas sveikatos intervencijas, padedančias spręsti svarbiausias visuomenės sveikatos problemas, gerinančias gyvenimo kokybę bei mažinančias sveikatos netolygumus, taip pat vertinti populiacijos sveikatos ir kitų socialinių bei ekonominių veiksnių pasekmes;
  3. prisidėti prie vertybėmis, etiniais principais ir mokslo žiniomis paremtos visuomenės sveikatos politikos formavimo bei įgyvendinimo.