Visuomenės sveikatos katedra

6-oji mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatai palanki aplinka visiems vaikams“

Tęsiant Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 m. ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono 6-osios aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijos, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos  Europos regiono Transporto, aplinkos ir sveikatos ministrų 5-osios konferencijos  deklaracijos (Vienos deklaracija „Judėjimas į priekį pereinant prie naujo, švaraus, saugaus, sveiko ir integruoto judumo ir transporto“) įsipareigojimų įgyvendinimą bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro veiklos programą 2020–2025 m. ir jos išskirtinį prioritetą, skiriamą psichikos sveikatai, kviečiame aptarti aplinkos įtaką vaikų gerovei ir sveikatai bei pasidalinti gerosiomis patirtimis, kaip užtikrinti ir pagerinti vaikų gyvenamąją, mokymosi ir laisvalaikio aplinką.


Konferencijoje kviečiami dalyvauti valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros institucijose vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje dirbantys visuomenės sveikatos specialistai ir savivaldybių gydytojai.

 

Maloniai kviečiame iki 2023 m. kovo 30 d. registruotis į konferenciją užpildant šią formą: https://forms.gle/iaH6sV1ZSkJRLcXQA . Šimtui pirmųjų užsiregistravusių dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais bus išsiųsti pranešimai apie galimybę dalyvauti konferencijoje gyvai Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21, Vlnius,

 

Negalintys dalyvauti gyvai ar su šimtu pirmųjų nespėję užsiregistruoti Konferencijos dalyviai kviečiami stebėti tiesioginę konferencijos transliaciją Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros Facebook puslapyje.

 

Užsiregistravusiems konferencijos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti pažymėjimai apie dalyvavimą konferencijoje.

 

PROGRAMA

2023 m. balandžio 5 d.

Konferencijos pranešėjai pranešimus pristatys Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21, Vlnius.

 

9.00-9.30
Dalyvių prisijungimas
9.30-9.50
Konferencijos atidarymas
 
Pirmininkauja:
Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
 
Sveikinimo žodis
Prof. dr. Dalius Jatužis, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas
Prof. dr. Natalja Istomina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė
Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas
Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius

 
9.50-10.10
Vaikai, aplinka ir psichikos sveikata
Doc. dr. Marija Jakubauskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
10.10-10.30
Sveikata ir aplinka: iššūkiai ir įsipareigojimai
Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje
Gražvydė Norkienė, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras
 
10.30-10.50
Klimato krizės patirtys vaikų akimis: nuo nerimo iki veiksmo
Doc. dr. Justas Kažys, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Hidrologijos ir klimaologijos katedra
 
10.50-11.10
Vilniaus pradinių mokyklų oro kokybė ir jos reikšmė vaikų sergamumui kvėpavimo ligomis bei patiriamam nuovargiui
Prof. dr. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra ir Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika

 

11.10-11.40
Pertrauka
 
Pirmininkauja:
Romualdas Sabaliauskas, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras
 
11.40-12.00
Įtraukties švietime plėtra Lietuvoje
Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais
 
12.00-12.20
Visuomenės psichikos sveikata: pokyčiai ir galimybės
Ignas Rubikas, Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyrius
 
12.20-12.40
Tėvų emigracijos paliesti vaikai: fizinės ir psichikos sveikatos aspektai
Justina Račaitė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Genė Šurkienė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika

 

12.40-13.00
Kitoks gyvenimas ir nesibaigiantys stebuklai
Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

 

13.00-13.30
Pertrauka
 
Pirmininkauja:
Prof. dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyrius
 
13.30-13.50
Gyvenimo būdas ir aplinkos oro tarša
Irena Taraškevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos saugos skyrius
 
13.50-14.10
Sveikatos stiprinimas mokykloje: visuomenes sveikatos specialisto vaidmuo
dr. Rūta Maceinaitė-Žandarė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Genė Šurkienė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
14.10-14.30
Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje
Ingrida Žemantauskienė, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla
Jolita Staniulevičienė, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla
 
14.30-14.50
Sveikos gyvensenos klubų iniciatyvos ir aplinkų, palankių emocinei sveikatai, kūrimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose
Renata Jarašūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 
14.50-15.10
Sveikatingumo pasas. Naujos galimybės vaikų sveikatos stiprinimui
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovas

 

15.10-15.30
Mokslinė-praktinė diskusija. Konferencijos apibendrinimas.


 

Partneriai

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Higienos institutas