Visuomenės sveikatos katedra

6-oji mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatai palanki aplinka visiems vaikams“

Tęsiant Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 m. ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono 6-osios aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijos, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono Transporto, aplinkos ir sveikatos ministrų 5-osios konferencijos deklaracijos (Vienos deklaracija „Judėjimas į priekį pereinant prie naujo, švaraus, saugaus, sveiko ir integruoto judumo ir transporto“) įsipareigojimų įgyvendinimą bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro veiklos programą 2020–2025 m. ir jos išskirtinį prioritetą, skiriamą psichikos sveikatai, 2023 metų balandžio 5 dieną Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įvyko konferencija, skirta aptarti aplinkos įtaką vaikų gerovei ir sveikatai bei pasidalinti gerosiomis patirtimis, kaip užtikrinti ir pagerinti vaikų gyvenamąją, mokymosi ir laisvalaikio aplinką.


Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros institucijose vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje dirbantys visuomenės sveikatos specialistai ir savivaldybių gydytojai.

 

Daugiau nei 100 konferencijos dalyvių konferencijoje dalyvavo gyvai Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, o kiti stebėjo tiesioginę konferencijos transliaciją internetu. Konferencijos transliacijos įrašą galite rasti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros Facebook puslapyje.

 

Nuotraiukose užfiksiotas konferencijos akimirkas galite peržiūrėti Galerijos skiltyje.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA IR PRANEŠIMŲ SKAIDRĖS

2023 m. balandžio 5 d.

Konferencijos pranešėjai pranešimus pristatys Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21, Vlnius.

 

9.00-9.30
Dalyvių prisijungimas
9.30-9.50
Konferencijos atidarymas
 
Pirmininkauja:
Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
 
Sveikinimo žodis
Prof. dr. Dalius Jatužis, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas
Prof. dr. Natalja Istomina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė
Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas
Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius

 
9.50-10.10
Vaikai, aplinka ir psichikos sveikata
Doc. dr. Marija Jakubauskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
10.10-10.30
Sveikata ir aplinka: iššūkiai ir įsipareigojimai Pranešimo skaidrės >>
Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje
Gražvydė Norkienė, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras
 
10.30-10.50
Klimato krizės patirtys vaikų akimis: nuo nerimo iki veiksmo Pranešimo skaidrės >>
Doc. dr. Justas Kažys, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Hidrologijos ir klimaologijos katedra
 
10.50-11.10
Vilniaus pradinių mokyklų oro kokybė ir jos reikšmė vaikų sergamumui kvėpavimo ligomis bei patiriamam nuovargiui Pranešimo skaidrės >>
Prof. dr. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra ir Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika

 

11.10-11.40
Pertrauka
 
Pirmininkauja:
Romualdas Sabaliauskas, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras
 
11.40-12.00
Įtraukties švietime plėtra Lietuvoje Pranešimo skaidrės >>
Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais
 
12.00-12.20
Visuomenės psichikos sveikata: pokyčiai ir galimybės Pranešimo skaidrės >>
Ignas Rubikas, Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyrius
 
12.20-12.40
Tėvų emigracijos paliesti vaikai: fizinės ir psichikos sveikatos aspektai Pranešimo skaidrės >>
Justina Račaitė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Genė Šurkienė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika

 

12.40-13.00
Kitoks gyvenimas ir nesibaigiantys stebuklai Pranešimo skaidrės >>
Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

 

13.00-13.30
Pertrauka
 
Pirmininkauja:
Prof. dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyrius
 
13.30-13.50
Gyvenimo būdas ir aplinkos oro tarša Pranešimo skaidrės >>
Irena Taraškevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos saugos skyrius
 
13.50-14.10
Sveikatos stiprinimas mokykloje: visuomenes sveikatos specialisto vaidmuo Pranešimo skaidrės >>
dr. Rūta Maceinaitė-Žandarė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Genė Šurkienė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Prof. dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
 
14.10-14.30
Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje Pranešimo skaidrės >>
Ingrida Žemantauskienė, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla
Jolita Staniulevičienė, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla
 
14.30-14.50
Sveikos gyvensenos klubų iniciatyvos ir aplinkų, palankių emocinei sveikatai, kūrimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose Pranešimo skaidrės >>
Renata Jarašūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 
14.50-15.10
Sveikatingumo pasas. Naujos galimybės vaikų sveikatos stiprinimui Pranešimo skaidrės >>
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja Aurelija Šiautkulienė

 

15.10-15.30
Mokslinė-praktinė diskusija. Konferencijos apibendrinimas.


 

Partneriai

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Higienos institutas