Visuomenės sveikatos katedra

PSO bendradarbiaujantis centras

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva 2013 metais tuometiniame Vilniaus universiteto Medicnos fakulteto Visuomenės sveikatos institute (VSI) buvo įkurtas PSO Bendradarbiaujantis centras žalos mažinimo klausimais.

Žalos mažinimas yra politikos, programų bei paslaugų kompleksas, kurio tikslas - sumažinti su narkotikų vartojimu susijusią žalą individams ir visuomenei, įskaitant ir ŽIV profilaktiką. Lietuva įgyvendindama PSO rekomendacijas dėl ŽIV profilaktikos tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų - viena iš lyderių regione. Pirmoji žalos mažinimo programa Lietuvoje buvo atidaryta 1997 metais Klaipėdoje. Mobilus žalos mažinimo punktas ir žemo slenksčio opioidinės pakaitinės terapijos programos Vilniaus priklausomybės ligų centre veikia nuo 2001 metų. Ankstyvas žalos mažinimo programų įdiegimas Lietuvoje lėmė žemesnį ŽIV paplitimą nei kaimyninėse šalyse.

Bendradarbiaujantis centras žalos mažinimo klausimais - pirmas toks centras iš 800 centrų, esančių 80-yje šalių. Centras buvo įkurtas remiant Eurazijos žalos mažinimo tinklui bei Vilniaus priklausomybės ligų centrui.

PSO Bendradarbiaujančio centro žalos mažinimo klausimais tikslai:

  • Prisidėti prie PSO pastangų plėtojant aukštos kokybės, mokslo įrodymais paremtas žalos mažinimo programas bei ugdyti įgūdžius teikti aukštos kokybės bei patikimas žalos mažinimo paslaugas Centrinėje/ Rytų Europoje bei Centrinėje Azijoje.
  • Remti PSO formuojant ir priimant gaires žalos mažinimo klausimais, vykdyti žinių centro funkciją žalos mažinimo srityje.
  • Kurti strateginių partnerių tinklą, kuris padėtų skleisti įrodymais paremtų ir humanistinių metodų įdiegimą.

 

Daugiau informacijos galima gauti susisiekus žemiau pateiktais kontaktais:

Dr. Audronė Astrauskienė
Tel.: +370 5 2398700
El. paštas: audrone.astrauskiene@mf.vu.lt, audrone.astrauskiene@sam.lt