Visuomenės sveikatos katedra

Istorija

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra įkurta 2017 metais įvykdžius Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto restruktūrizaciją. Katedra tapo iki tol veikęs Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas, įkurtas 2002 metais, kuomet vykdant Vilniaus universiteto reformą, buvo struktūriškai pertvarkyti trys Medicinos fakulteto padaliniai: Higienos katedra (vadovė prof. dr. G.Šurkienė), Socialinės medicinos centras (vadovas doc. dr. R.Gurevičius) ir Medicinos istorijos ir informacijos centras (vadovas A.Andriušis). Šie padaliniai tapo atitinkamais Visuomenės sveikatos instituto skyriais: Aplinkos ir sveikatos (vadovė prof. dr. G.Šurkienė 2002 - 2007, nuo 2007 – prof. dr. (HP) R.Stukas), Socialinės medicinos (vadovai doc. dr. R.Gurevičius, doc. dr. R.Čepulis), Medicinos istorijos ir etikos (vadovas doc. dr. E.Gefenas). Nuo įkūrimo iki 2007 metų Visuomenės sveikatos instituto direktorė buvo prof. dr. G.Šurkienė, o nuo 2007 metų iki dabar – prof. dr. (HP) R.Stukas.

Visuomenės sveikatos instituto ištakos siekia 1922 metus, kai Vilniaus Stepono Batoro universitete buvo įkurta Higienos katedra. Ją įkūrė ir iki mirties (1935) vadovavo prof. K.Karafa-Korbutas. Vėlesniais jos vadovais buvo: prof. A.Safarevičius (1935-1936), prof. T.Pavlas (1936-1937), prof. B.Novakovskis (1937-1939).

Po Antrojo Pasaulinio karo atkurtame sovietiniame universitete Higienos katedrai vadovavo: doc. dr. I.Bujakas (1945 – 1962), prof. hab. dr. V.Kviklys (1962 - 1985), doc. dr. A.Bitė (1985-1991), prof. hab.dr. A.Baubinas (1991 - 2000), prof. dr. G.Šurkienė (2000 – 2002). 1962 Medicinos fakultete pradėti ruošti sanitarijos ir higienos gydytojai, o 1968 išleista pirmoji gydytojų higienistų laida. Vadovaujant profesoriui V.Kvikliui susiformavo Higienos katedros mokslinio ir pedagoginio darbo kolektyvas, įkurta mokslinė ir ūkiskaitinė laboratorija.

Higienos katedros sudėtyje buvo ir Socialinės higienos bei sveikatos apsaugos organizacijos kursas, 1980 jį išplėtus įkurta savarankiška Socialinės higienos katedra (vedėjas doc. dr. B.Kisielius), 1991 reorganizuota į Socialinės medicinos centrą.

Nuo 1998 Visuomenės sveikatos specialistai ruošiami bakalauro ir magistrantūros studijų programose „Visuomenės sveikata“. 2007 abi studijų programas vertino nepriklausomų užsienio ekspertų grupė. Abi programos akredituotos besąlygiškai. Nuo 1993 iki 2004 m.m. Socialinės medicinos centro bazėje veikė sveikatos priežiūros vadybos rezidentūra. Joje buvo parengta apie 50 naujos kartos sveikatos priežiūros vadybininkų. 2007 Vilniaus universitetas pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą Erasmus Mundus projektą, kurio tikslas – įgyvendinti jungtinę Europos visuomenės sveikatos magistro programą „Darnios regioninės sveikatos sistemos“. Tai dvejų metų tarptautinė magistro programa, kurią vykdo 4 Europos universitetai. Vilniaus universitete šią programą įgyvendina ir koordinuoja MF Visuomenės sveikatos institutas. Jos tikslas – suteikti aukščiausios kokybės akademinį išsilavinimą ir naujausias profesines žinias žmonėms jau dirbantiems ar besirengiantiems dirbti sveikatos priežiūros valdymo srityje. Doc. dr. E.Gefeno vadovaujamas Medicinos istorijos ir etikos skyrius vykdo tarptautinius projektus: „Privileged: privatumas teisėje, etikoje ir genetiniai duomenys“, „TissEU: žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą, saugojimą ir perdavimą reglamentuojančių teisės aktų ir susijusių gairių įvertinimas – įrodymais pagrįsto poveikio analizė“ ir kt.

2008 Visuomenės sveikatos institutas tapo Europos visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) nariu.

Visuomenės sveikatos katedra (kaip ir iki jos įkūrimo veikęs institutas) aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose.