Visuomenės sveikatos katedra

Dr. Alberto Barzdos daktaro disertacijos gynimas (2011 m.)