Visuomenės sveikatos katedra

Dr. Astos Čekanauskaitės daktaro disertacijos gynimas (2013-01-11)