Visuomenės sveikatos katedra

Dr. A.Kavaliūno disertacijos gynimas (2011 m.)