Visuomenės sveikatos katedra

Prof. Vlado Kviklio 100 metų jubiliejus