Visuomenės sveikatos katedra

Studentų išvykos į Ignalinos atominę elektrinę 2013 metais