Visuomenės sveikatos katedra

Tyrimo pristatymas „Kofeino turinčių produktų vartojimas Lietuvoje: tendencijos ir problemos“ (2014-03-14)

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas atliko mokslinį tyrimą apie kofeino turinčių produktų vartojimą Lietuvoje. Nors tarptautinių tyrimų apie kofeiną ir jo vartojimą atlikta nemažai, tačiau pirmą kartą buvo pabandyta pažvelgti į Lietuvos gyventojų kofeino vartojimo tendencijas, įpročius ir mąstą. Tyrimo pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai, kitų institucijų suinteresuoti specialistai.