Visuomenės sveikatos katedra

Aplinkos ir sveikatos skyrius

Aplinkos ir sveikatos skyrius yra didžiausias Visuomenės sveikatos katedros padalinys. Nuo 2002 m. iki 2007 m. rugsėjo 1 d. jo vadovė buvo prof. dr. G.Šurkienė, o nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki šiol skyriui vadovauja prof. dr. (HP) R.Stukas. Skyriaus darbuotojai turi didelę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį.

Šio skyriaus dėstytojai visuomenės sveikatos studijų programos studentams dėsto svarbiausius specialaus lavinimo dalykus: aplinka ir sveikata, vaikų ir jaunimo sveikata, mityba ir visuomenės sveikata, profesinė sveikata, epidemiologija ir kt. Be to šio skyriaus dėstytojai dalyvauja realizuojant medicinos, slaugos, ergoterapijos, kineziterapijos studijų programas bei dėsto dalykus kitų fakultetų studentams. Kadangi katedroje realizuojamos ir trečiosios pakopos studijos (doktorantūra), tai šio skyriaus dėstytojai yra doktorantų vadovai ir konsultantai.

Aplinkos ir sveikatos skyriaus darbuotojai vykdo ir jau yra įvykdę tarptautinės reikšmės projektus: EuroPrevall (The Prevalence, Costs and Basis of Food Alergy across Europe), Tuning (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas) ir kt.

Dėstytojų vykdomų mokslo darbų kryptys: aplinkos veiksnių įtakos visuomenės sveikatai tyrimai, pagyvenusių žmonių sveikata, vidinė darna ir gyvenimo kokybė, įvairaus amžiaus vaikų sveikatos problemos ir kt.

 

Adresas: M.K.Čiurlionio g. 21, 03101, Vilnius

Telefonas / faksas: (8-5) 239 87 38

Vedėjas: prof. dr. Rimantas Stukas