Visuomenės sveikatos katedra

Medicinos istorijos ir etikos skyrius

Medicinos istorijos ir etikos skyrius iki 2018 metų buvo tuometinio Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovavo prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys buvo įkurtas 2002 m. Po 2018 metų reorganizacijos skyrius tapo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centru. Skyriaus patalpose taip pat veikė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Pagrindinis skyriaus tikslas - supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais. Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams;
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas;
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas;
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Pažymėtina, kad medicinos istorija yra viena seniausių disciplinų Vilniaus universitete. Pirmą kartą medicinos istorijos kursas pradėtas skaityti XIX a. pradžioje. Medicinos istoriją dėstė tokie žymūs profesoriai kaip A.Abichtas, A.F.Adamovičius bei K.Porcijanka. Nuo 1970 iki 2015 m. medicinos istorijos kursą dėstė doc.dr. V.Miežutavičiūtė. Nuo 2009 m. šį kursą dėsto ir doc.dr. A.Bagdonavičius. Nuo 2015 metų Medicinos istorijos paskaitas ir praktikos darbus pradėjo vesti dr. Aistis Žalnora. Jam talkina muziejininkė Irma Kušeliauskaitė.

Šiuolaikinė medicinos etika pradėta dėstyti palyginus neseniai. Šios disciplinos kursą pirmą kartą medicinos fakultete medicinos bei pediatrijos specialybių studentams 1993 metais pradėjo skaityti prof. E.Gefenas. Palaipsniui medicinos etikos ir bioetikos kursai integruoti į skirtingų specialybių - visuomenės sveikatos, slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų programas. Šiuos kursus dėsto: prof. dr. E.Gefenas, doc. dr. E.Peičius, dr. A.Čekanauskaitė. Sveikatos teisės kursą šiuo metu dėsto asist. R.Baranauskienė.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.

 

Adresas: M.K.Čiurlionio g. 21, 03101, Vilnius

Telefonas / faksas: (8-5) 239 87 43

Vedėjas: prof. dr. Eugenijus Gefenas

Telefonas / faksas: (8-5) 212 45 65, mobil. tel.: 8-686-07710

El. paštas: eugenijus.gefenas@mf.vu.lt

Centro internetinė svetainė: žr. čia