Visuomenės sveikatos katedra

Baigiamųjų darbų temos ir jų pasirinkimo tvarka

Studentas iki rugsėjo 9 d. rašo laisvos formos prašymą Visuomenės sveikatos katedros direktoriui prof. dr. Rimantui Stukui nurodydamas, kokią baigiamojo darbo temą norėtų pasirinkti iš pateikto temų sąrašo, taip pat nurodo temos vadovą. Prašymą pateikia Visuomenės sveikatos katedros lektorei Virginijai Jaeck į 124 kabinetą.

Jei tą pačią temą norės pasirinkti ne vienas, o keli studentai, jų prašymai bus pateikti temos vadovui, kuris patenkins vieno studento prašymą.

Studentų, kuriems pirmuoju etapu paskirtos baigiamųjų darbų temos, sąrašas bus iškabintas Visuomenės sveikatos katedros skelbimų lentoje iki rugsėjo 15 d.

Studentų, kuriems temos nebus paskirtos, sąrašas taip pat bus paskelbtas Visuomenės sveikatos katedros skelbimų lentoje iki rugsėjo 15 d. Šie studentai turės rašyti prašymus antruoju etapu, nurodydami, kokią baigiamojo darbo temą norėtų pasirinkti iš likusių temų sąrašo, kuris bus paskelbtas Visuomenės sveikatos katedros skelbimų lentoje.

Studentui paliekama galimybė pačiam siūlyti baigiamojo darbo temą prieš tai ją suderinus su Visuomenės sveikatos katedros dėstytoju, kuris galėtų pagal savo dėstomo dalyko profilį būti siūlomos temos vadovu. Baigiamojo darbo vadovu gali būti tik Visuomenės sveikatos katedros darbuotojas.

Iki rugsėjo mėn. 23 d. visi 1-ojo magistrantų kurso ir 4-ojo bakalaurų kurso Visuomenės sveikatos studijų programų studentai turi pasirinkti baigiamojo darbo temas.

Rugsėjo mėn. pabaigoje temos bus tvirtinamos Visuomenės sveikatos katedros posėdyje.