Visuomenės sveikatos katedra

Bakalauro studijų programos studentų pasirinktos baigiamųjų darbų temos ir jų vadovai (2021/2022 m.m.)

Darbo vadovas prof. dr. Rimantas Stukas

 1. Tema: „Studentų mitybos įpročių pokyčiai COVID-19 pandemijos karantino metu“. Darbą rengia Jovita Butrimaitė.
 2. Tema: „Studentų fizinio aktyvumo bei darbo ir poilsio režimo pokyčiai COVID-19 pandemijos karantino metu“. Darbą rengia Viktorija Štercer.
 3. Tema: „Studentų vandens vartojimo ypatumai ir žinios apie vandens teikiamą naudą“. Darbą rengia Andreja Lebedevaitė.
 4. Tema: „Studentų skaidulomis turtingo maisto vartojimas ir žinios apie skaidulinių medžiagų naudą“. Darbą rengia Augustė Narčytė.
 5. Tema: „Pridėtinio cukraus ir cukraus vartojimo dažnumo tyrimas ir vertinimas tarp VU Medicinos fakulteto studentų“. Darbą rengia Ernesta Gudelytė.
 6. Tema: „Vakarienei vartojamo maisto ir vakarieniavimo dažnumo tyrimas ir vertinimas tarp VU Medicinos fakulteto studentų“. Darbą rengia Kamila Bordovska.
 7. Tema: „Vilniaus rajono savivaldybė 40-74 metų amžiaus gyventojų mitybos įpročių ir širdies ir kraujagyslių ligų sąsajos“. Darbą rengia Karolina Petrusevič.
 8. Tema: „Pusryčiams vartojamo maisto ir pusryčiavimo dažnumo tyrimas ir vertinimas tarp VU Medicinos fakulteto studentų“. Darbą rengia Urtė Kairytė.
 9. Tema: „Studentų maisto papildų vartojimo pokyčiai COVID-19 pandemijos karantino metu“. Darbą rengia Vitalija Gėdvilaitė.
 10. Tema: „Medaus ir kitų bičių produktų vartojimo paplitimas tarp suaugusių gyventojų“. Darbą rengia Domantas Čepaitis.
 11. Tema: „Užkandžiavimo ir užkandžiams pasirenkamo maisto vertinimas tarp Vilniaus universiteto studentų“. Darbą rengia Audronė Petraškienė.
 12. Tema: „Pusryčiams vartojamo maisto ir pusryčiavimo dažnumo tyrimas ir vertinimas tarp Vilniaus Naujamiesčio mokyklos ir Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio mokinių“. Darbą rengia Gražina Smolina.
 13. Tema: „Pusryčiams vartojamojo maisto ir pusryčiavimo dažnumo tyrimas ir vertinimas tarp visuomenės sveikatos specialistų“. Darbą rengia Neringa Patiejūnaitė.
 14. Tema: „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojų mitybos įpročiai“. Darbą rengia Andželika Koledienė.
 15. Tema: „Panevėžio Rožyno progimnazijos vaikų mitybos įpatumai“. Darbą rengia Rimantė Budriūnienė.
 16. Tema: „Riešės gimnazijos vienuoliktų klasių moksleivių mėsos vartojimo įpročiai“. Darbą rengia Ala Kačinskienė.
 17. Tema: „Kramtomosios gumos vartojimas tarp Vilniaus universiteto studentų“. Darbą rengia Julija Sidorovič.

 

Darbo vadovė dr. Audronė Astrauskienė

 1. Tema: „Elektroninių cigarečių vartojimo paplitimo tarp 6-10 klasių mokinių veiksniai ir dažnis“. Darbą rengia Ligita Gaulytė.
 2. Tema: „Mokyklos visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo paauglių psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijoje“. Darbą rengia Vaiva Kaklauskienė.
 3. Tema: „Sveikatai įtakos turinčių rizikos veiksnių paplitimas tarp Kėdainių rajono 15-16 m. vaikų ir vaikų požiūris į juos“. Darbą rengia Aida Butkienė.

 

Darbo vadovas dr. Donatas Austys

 1. Tema: „Sveikatai riziką keliančių veiksnių prevencijos priemonių bendrojo ugdymo mokyklose tyrimas“. Darbą rengia Gabija Makauskaitė.
 2. Tema: „Kompiuteriniai žaidimai ir vaikų priklausomybė nuo jų“. Darbą rengia Dominyka Vyšniauskaitė.
 3. Tema: „Tėvų požiūrio į negalią turinčių vaikų galimybes ir kliūtis mokytis bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose“. Darbą rengia Neringa Bartkutė.
 4. Tema: „Vilniaus universiteto studentų žinių apie elgesį branduolinės avarijos metu tyrimas“. Darbą rengia Elžbieta Kurkulionytė.
 5. Tema: „Vilniaus universiteto studentų nuovargio ir poilsio ypatumų tyrimas“. Darbą rengia Rugilė Packevičiūtė.
 6. Tema: „Pradines klases lankančių vaikų fizinio aktyvumo ir tėvų požiūrio į jų vaikams skirtas popamokines veiklas tyrimas“. Darbą rengia Eglė Bertulytė.
 7. Tema: „Kontraceptinių priemonių vartojimo ir žinių apie kontraceptines priemones tyrimas tarp Vilniaus universiteto studentų“. Darbą rengia Gabrielė Šimaitytė.
 8. Tema: „Kompiuterinių žaidimų poveikis pradinio mokyklinio amžiaus vaikų elgesiui“. Darbą rengia Sigita Atienė.
 9. Tema: „Savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų darbo ypatumų pandemijos metu tyrimas“. Darbą rengia Svetlana Miloš.
 10. Tema: „Veiksniai, padedantys formuoti ikimokyklinukų sveikos mitybos pagrindus“. Darbą rengia Albina Lukošienė.
 11. Tema: „Tėvų požiūrio į vaikų nuovargį ir jo priežastis tyrimas“. Darbą rengia Žaneta Staniulienė.
 12. Tema: „Vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleivių miego kokybės įtaka nuovargiui ir sveikatai“. Darbą rengia Aida Zalieskienė.

 

Darbo vadovė dr. Loreta Ašoklienė

 1. Tema: „Vaikų sergamumo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) epidemiologiniai dėsningumai 2020-2021 m. Vilniaus apskrityje“. Darbą rengia Dominyka Orlaitė.
 2. Tema: „COVID 19 pandemijos įtaka žmonių psichinei sveikatai“. Darbą rengia Viktorija Venckutė.
 3. Tema: „Gimnazistų žinios apie antimikrobinį atsparumą“. Darbą rengia Rima Kulokienė.

 

Darbo vadovė dr. Roma Bartkevičiūtė

 1. Tema: „Progimnazijos 3-4 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo sąsajos“. Darbą rengia Irmina Ramanauskienė.
 2. Tema: „Šiaulių Didždvario gimnazijos 9-12 klasių mokinių fizinis aktyvumas Covid-19 pandemijos metu“. Darbą rengia Irena Kvedarienė.
 3. Tema: „Kėdainių „X“ progimnazijos 7-8 klasių mokinių fizinis aktyvumas“. Darbą rengia Auksė Variakojienė.

 

Darbo vadovė doc. dr. Rita Sketerskienė

 1. Tema: „Mokyklos visuomenės sveikatos specialisto veiklos ypatumai“. Darbą rengia Simona Piatkovskaja.
 2. Tema: „Imunoprofilaktikos Lietuvoje įgyvendinimas gimnazistų vertinimu“. Darbą rengia Saima Banevičiūtė.
 3. Tema: „Mokyklinės kuprinės svorio ir nešiojimo būdo sąsajos su pradinių klasių mokinių laikysenos sutrikimais“. Darbą rengia Dalia Paužaitė.
 4. Tema: „Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje veiklos ypatumai COVID-19 ligos kontekste“. Darbą rengia Giedrė Kundrotienė.
 5. Tema: „Kelmės rajono savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų veikos ypatumai“. Darbą rengia Irmina Stonkienė.
 6. Tema: „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitimo ugdymo įstaigoje įtaka vaikų maitinimosi įpročiams namuose“. Darbą rengia Leona Livanovič.

 

Darbo vadovė dr. Rūta Maceinaitė - Žandarė

 1. Tema: „Lentvario miesto I- IV gimnazijos klasių mokinių požiūris į nuotolinį mokymą bei nuotolinio mokymo sąsajos su kai kuriais mokinių gyvensenos pokyčiais“. Darbą rengia Rita Bandzevičienė.
 2. Tema: „Visuomenės sveikatos specialisto, kaip sveikatos ugdytojo, vaidmuo mokykloje“. Darbą rengia Aušra Misiukevičienė.
 3. Tema: „Visuomenės sveikatos specialisto, kaip sveikatos ugdytojo vaidmuo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Darbą rengia Sigita Kazincienė.
 4. Tema: „Sveikatos specialistų pasitenkinimas darbu“. Darbą rengia Daiva Sakalienė.

 

Darbo vadovas dr. Mindaugas Butikis

 1. Tema: „9-11 klasių mokinių žinios apie CO2 įtaką jų sveikatai ir mokymosi kokybei“. Darbą rengia Irma Rimšienė.
 2. Tema: „Visuomenės sveikatos specialistų, pasitenkinimo darbu vertinimas covid-19 pandemijos karantino metu“. Darbą rengia Kristina Jasiūnienė.
 3. Tema: „6-8 klasių mokinių požiūris į (buitinių) atliekų rūšiavimą ir rūšiavimo įpročiai“. Darbą rengia Liudmila Slotvinska.

 

Darbo vadovė dr. Aušra Beržanskytė

 1. Tema: „Šalčininkų miesto vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių burnos higienos ypatumai ir įpročiai“. Darbą rengia Nina Šilkienė.
 2. Tema: „Šalčininkų rajono Baltosios Vokės miestelio 11-12 kl. mokinių informuotumas apie antibiotikus ir jų vartojimo ypatumai“. Darbą rengia Elvyra Salavatova.
 3. Tema: „Netaisyklingos laikysenos paplitimas Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos gimnazistų tarpe ir ją lemiantys veiksniai“. Darbą rengia Audronė Jurgelevičienė.

 

Darbo vadovė dr. Vaida Taminskienė

 1. Tema: „Įvairių veiksnių sąsaja su 16-17 metų amžiaus grupės paauglių miego kokybe“. Darbą rengia Angelė Baušienė.

 

Darbo vadovė doc. dr. Marija Jakubauskienė

 1. Tema: „Mokytojų psichoemocinė savijauta: X mokyklos atvejis“. Darbą rengia Violeta Ivanskaja.
 2. Tema: „10-12 klasių mokinių psichikos sveikata Covid-19 pandemijos laikotarpiu“. Darbą rengia Rita Skukauskienė.

 

Darbo vadovė prof. dr. Jolanta Dadonienė

 1. Tema: „Kai kurie kaulų raumenų sistemos ligų rizikos veiksniai tarp studentų“. Darbą rengia Eglė Viršilaitė.
 2. Tema: „Hipertenzijos rizikos veiksniai ir jos prevencija tarp Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentų“. Darbą rengia Emilija Žukauskaitė.
 3. Tema: „14 – 18 metų moksleivių galvos skausmo dažniausios priežastys ir paplitimas Vilniaus miesto mokykloje“. Darbą rengia Jolanta Jakšienė.

 

Darbo vadovė dokt. Justina Račaitė

 1. Tema: „Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių žinios apie burnos higienos ir mitybos įpročių sąsajas su burnos sveikata“. Darbą rengia Irena Saldūnaitė.
 2. Tema: „Informacinių technologijų naudojimo sąsajos su Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos moksleivių fizine ir psichine sveikata“. Darbą rengia Vladislava Bašinskienė.
 3. Tema: „Vyresnio mokyklinio amžiaus vaikų miego režimo įpročiai Covid - 19 ligos pandemijos kontekste“. Darbą rengia Lina Miškinienė.

 

Darbo vadovas dokt. Rokas Arlauskas

 1. Tema: „Gimnazistų mitybos įpročių pokyčiai COVID 19 pandemijos karantino metu“. Darbą rengia Kristina Čarienė.
 2. Tema: „Vyresnių klasių mokinių nuomonė apie fizinį aktyvumą“. Darbą rengia Violeta Simonavičiūtė.


Darbo vadovas dr. Valerij Dobrovolskij

 1. Tema: „Bendzodiazepinų vartojimo tendencijos Šiaulių Dainų pirminiame sveikatos centre“. Darbą rengia Donata Taunytė.
 2. Tema: „Priklausomų asmenų nuomonė apie teikiamas paslaugas Rokiškio rajone“. Darbą rengia Laimutė Narbutienė.

 

Darbo vadovė dr. Jelena Stanislavovienė

 1. Tema: „Paauglių emocinė gerovė ir ją sąlygojantys veiksniai“. Darbą rengia Loreta Vaškienė.
 2. Tema: „Fizinio aktyvumo skatinimas Vilniaus mokyklose“. Darbą rengia Beata Kindurienė.

 

Darbo vadovė dokt. Ginreta Megelinskienė

 1. Tema: „Panevėžio miesto visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo užkrečiamųjų ligų prevencijos srityje, ikimokyklinėje įstaigoje“. Darbą rengia Sandra Lukoševičienė.

 

Darbo vadovas prof. dr. Arūnas Valiulis

 1. Tema: „Vilniaus mokyklų oro tarša kietosiomis dalelėmis ir jos ryšys su moksleivių patiriamu nuovargiu“. Darbą rengia Vilmantė Karvelytė.

 

Darbo vadovas dr. Jonas Kairys

 1. Tema: „Fizinis aktyvumas bei jo sąsaja su išsilavinimo lygiu bei gaunamomis pajamomis“. Darbą rengia Aida Dumbliauskaitė.

 

Darbo vadovė doc. dr. Lina Zabulienė

 1. Tema: „Poliligotų pacientų ligų rizikos veiksniai ir sveikatos stiprinimo galimybės“. Darbą rengia Aušrinė Seiliūtė.
 2. Tema: „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų žinios apie disleksiją, jos paplitimas ir pagalba turintiems šį mokymosi sutrikimą“. Darbą rengia Ema Remeikytė.