Visuomenės sveikatos katedra

Siūlomos baigiamųjų darbų temos IV kurso visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos studentams (2022/2023 m.m.)

Siūlomos temos studentams, įstojusiems įprastine tvarka:

Vadovas prof. dr. Rimantas Stukas:

 1. Valgymo sutrikimų paplitimo tarp studentų bei studentų žinių ir nuomonės apie valgymo sutrikimus (anoreksiją, bulimiją) tyrimas ir vertinimas
 2. Studentų nuomonės apie jų pačių mitybos atitikimą sveikos mitybos rekomendacijoms tyrimas ir vertinimas
 3. Studentų joduotos druskos vartojimas ir žinios apie juoduotą druską
 4. Šokolado vartojimas tarp Vilniaus universiteto studentų
 5. Pietavimo ir pietums pasirenkamo maisto tarp VU studentų tyrimas ir vertinimas
 6. Bulvių ir bulvinių patiekalų vartojimo tarp VU studentų tyrimas ir vertinimas
 7. Raugintų pieno produktų vartojimo tarp VU studentų tyrimas ir vertinimas
 8. Duonos ir batono kepinių vartojimo tarp VU studentų tyrimas ir vertinimas
 9. Prieskonių vartojimo tyrimas ir vertinimas tarp Vilniaus universiteto studentų

Pastaba: tiriamoji grupė gali būti ir kita, ne tik studentai. Temos pavadinimas gali būti koreguojamos pagal tiriamąją grupę.


Vadovė dr. Aušra Beržanskytė:

 1. Covid ypatumai tarp sveiką gyvenseną praktikuojančių gyventojų.
 2. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė:
  • a)    tarp VU MF pirmakursių medicinos studentų (pradėjus studijas ir po pusmečio);
  • b)    tarp  VU pirmakursių ir baigiančių;
  • c)    tarp VU MF ir kito VU f-to studentų;
  • d)    pasirinktų populiacijos grupių (pvz. sveika gyvensena besidominčių ir bendros populiacijos)
 3. Studijų metu įgytų kompetencijų pritaikymas visuomenės sveikatos srities praktikoje.
 4. Studentų požiūris į studijas nuotoliniu būdu bei poveikis gyvenimo kokybei

Vadovas dokt. Rokas Arlauskas:

 1. Informacinių technologijų naudojimo paplitimo sveikatos rodiklių stebėsenai ir kontrolei tyrimas ir vertinimas tarp studentų
 2. Studentų mitybos raštingumo tyrimas ir vertinimas
 3. Žalingų įpročių paplitimo tarp studentų tyrimas ir vertinimas
 4. Sveikatos stiprinimo formų įvairovės paplitimo tarp studentų tyrimas ir vertinimas
 5. Studentų laisvalaikio praleidimo formų studijų metu tyrimas ir vertinimas
 6. Sveikos mitybos žinių poreikio tarp VU studentų tyrimas ir vertinimas
 7. Studentų fizinio aktyvumo studijų metu tyrimas ir vertinimas
 8. Studentų naudojimosi dviračiais tyrimas ir vertinimas

Vadovė doc. dr. Rita Sketerskienė:

 1. Mokinių/studentų žinios apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms
 2. Jaunimo įsitraukimas į ugdymo(si) aplinkos formavimą

Vadovas dr. Saulius Vainauskas:

 1. Profesinių mokyklų darbuotojų profesinės rizikos ypatumai
 2. Profesinės rizikos vertinimas mažose įmonėse
 3. Sveikatos tikrinimų kokybės vertinimas
 4. Marijampolės kolegijos akademinės bendruomenės profesinės gerovės vertinimas

Vadovas doc. dr. Donatas Austys:

 1. Mokinių požiūrio ir žinių apie mokyklose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijas tyrimas
 2. Mokinių sveikatai žalingus įpročius skatinančių veiksnių tyrimas
 3. Tėvų žinių apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir požiūrio į vaikams taikomas medicinines procedūras naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę tyrimas
 4. Vilniaus universiteto studentų su sveikata susijusios informacijos paieškos ypatumai
 5. Vilniaus universiteto studentų požiūrio į mobiliųjų telefonų poveikį vaikų sveikatai tyrimas
 6. Darbdavių požiūrio į negalią turinčių darbuotojų įdarbinimo galimybes tyrimas

Pastaba: Temų pavadinimai ir tiriamosios grupės gali būti koreguojami.


Vadovė dr. Jelena Stanislavovienė:

 1. X įmonės darbuotojų nuovargio tyrimas.
 2. Dėmesingo įsisąmoninimo praktikų naudojimo galimybės akademinėje aplinkoje

Vadovė dr. Rima Vaitkienė:

 1. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos vaidmuo koordinuojant sveikatinimo veiklą: galimybės ir problemos

Vadovė prof. dr. Jolanta Dadonienė:

 1. Širdies ir kraujagyslių rizikos veiksniai tarp studentų medikų

Vadovas dr. Jonas Kairys:

 1. Alkoholio vartojimas bei jo sąsaja su išsilavinimo lygiu bei gaunamomis pajamomis

Vadovas doc. dr. Raimondas Buckus:

 1. Vilniaus universiteto studentų mobiliųjų telefonų naudojimo ypatumai

Vadovė dr. Daiva Brogienė:

 1. Sveikatos priežiūros specialistų  skaitmeninio raštingumo tyrimas ir  vertinimas
 2. Sveikatos priežiūros specialistų žinios ir nuomonė apie darbuotojams palankios darbo aplinkos koncepciją
 3. Gydytojo medicinos praktikos karjeros galimybės Lietuvoje ir užsienio valstybėse VU medicinos studentų požiūriu
 4. VU medicinos studentų žinių apie antibiotikų rezistentiškumą tyrimas ir vertinimas

Vadovė doc. dr. Giedrė Smailytė:

 1. Gerklų vėžys Lietuvoje: epidemiologinių dėsningumų analizė
 2. Sergamumas onkohematologiniais navikais Lietuvoje

Vadovas doc. dr. Aušvydas Patašius:

 1. Sergamumo krūties vėžiu ir mirtingumo nuo jo pokyčiai Lietuvoje

Siūlomos temos studentams su aukštuoju išsilavinimu:

Vadovas prof. dr. Rimantas Stukas:

 1. Pradinių klasių mokinių pusryčiavimo ir pusryčiams pasirenkamo maisto asortimento vertinimas.
 2. Pradinių klasių mokinių šeimų mitybos įpročių tyrimas ir vertinimas.
 3. X mokyklos abiturientų nuomonė apie vegetarizmą, veganizmą ir žaliavalgystę.
 4. X mokyklos mokinių žinių apie valgymo sutrikimus (anoreksiją, bulimiją) tyrimas ir vertinimas.
 5. Medaus ir kitų bičių produktų vartojimo tarp visuomenės sveikatos specialistų tyrimas ir vertinimas.

Vadovas doc. dr. Donatas Austys:

 1. X mokyklos mokinių požiūrio į mokykloje taikomas rizikos veiksnių prevencijos priemones tyrimas
 2. Tėvų požiūrio į vaikų naudojimąsi asmeniniais mobiliaisiais telefonais tyrimas

Vadovė doc. dr. Rita Sketerskienė:

 1. Visuomenės sveikatos specialisto veikla formuojant vaikų sveikatai palankią aplinką mokykloje.
 2. Visuomenės sveikatos specialisto veiklos ypatumai Mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

Vadovas dokt. Rokas Arlauskas:

 1. X mokyklos pradinių klasių mokinių tėvų nuomonė apie mokykloje taikomas vaikų fizinį aktyvumą skatinančias veiklas.
 2. X mokyklos pradinių klasių mokinių tėvų nuomonė apie jų vaikų naudojimąsi informacinių technologijų įrenginiais.

Vadovė dr. Daiva Brogienė:

 1. Visuomenės sveikatos specialistų požiūris į  Sveikatos centrų steigimą savivaldybėse.
 2. Pacientų patirtis ir nuomonė apie šeimos gydytojo komandos darbo organizavimą X rajone.
 3. Visuomenės sveikatos specialistų patirtis ir nuomonė apie jų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.
 4. Gyvensenos medicinos specialistų darbo ypatumai.

Vadovas doc. dr. Raimondas Buckus:

 1. Vilniaus universiteto studentų darbo vietos ergonomika ir sąsajos su sveikatos sutrikimais