Visuomenės sveikatos katedra

Socialinės medicinos skyrius

Didžiausią skyriaus darbo dalį sudaro akademinė veikla. Dėstoma medicinos, visuomenės sveikatos, ergoterapijos, kineziterapijos studijų programų studentams, o taip pat tarptautinės Erasmus Mundus programos dalyviams, vadovaujama bakalaurų ir magistrų darbams. Kadangi Visuomenės sveikatos katedroje realizuojamos ir trečiosios pakopos studijos (doktorantūra), šio skyriaus dėstytojai yra doktorantų vadovai ir konsultantai. Be to organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvos sveikatos įstaigų vadovams sveikatos priežiūros vadybos klausimais.

Skyriaus darbuotojų kompetencijų sritys: socialinė medicina, biostatistika, sveikatos sistemos, sveikatos vadyba ir ekonomika, mokslinio darbo metodologija, medicinos sociologija. Pagal tai vykdoma ir mokslinė veikla.

Dėl itin kompleksinės specifikos Socialinė medicinos skyrius bendradarbiauja su Lietuvos SAM Higienos institutu, VšĮ Šeškinės poliklinika, VšĮ Centro poliklinika, NVO, vykdant studentų mokymus bei bakalaurų ir magistrų darbų temas.

Pastaraisiais metais darbuotojai kartu su kitais partneriais (LSMU – pagrindinis vykdytojas, HI, KU) dalyvauja tarptautiniame projekte „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“.

 

Adresas: Čiurlionio 21/27, Vilnius

Telefonas / faksas: (8-5) 239 87 35

Vedėja: dr. Aušra Beržanskytė