Visuomenės sveikatos katedra

Baigiamosios nuostatos

8.1.Visuomenės sveikatos magistro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus ir gynimo tvarką bei jų pakeitimus tvirtina Medicinos fakulteto taryba.