Visuomenės sveikatos katedra

Darbo techninis įforminimas

4.1. Baigiamasis darbas rašomas lietuvių kalba, be gramatikos, stiliaus, korektūros klaidų. Darbas turi būti kokybiškai atspausdintas ant vienodo A4  formato vienspalvio popieriaus lapų vienoje pusėje, įrištas.

4.2. Orientacinė baigiamojo darbo apimtis 60-100 puslapių, atspausdintų kompiuterio 12 Times New Roman šriftu per 1,5 intervalo. Darbo priedai į darbo apimtį neįskaičiuojami. Puslapiai numeruojami puslapio viršutinio laukelio dešiniame kampe. Puslapiai skaičiuojami, pradedant tituliniu. Titulinis lapas nenumeruojamas. Lapo pakraščiuose paliekami tokie laukeliai: iš kairės 35 mm, iš dešinės - ne mažiau kaip 10 mm, iš viršaus ir apačios - 20 mm.

4.3. Pirmą kartą minimos tekste santrumpos turi būti paaiškintos. Santrumpas pateikti atskirai sudarant jų sąrašą ir paaiškinimus.

4.4. Darbo skyriai ir poskyriai numeruojami arabiškais skaičiais (1; 1.1; 1.2; ...2; 2.1; ir t.t.). Skyrių pavadinimai spausdinami didžiosiomis raidėmis. Naujas darbo skyrius pradedamas spausdinti naujame puslapyje.

4.5. Diagramos, schemos, grafikai ir pan. vadinami paveikslais, turinčiais savo numerį ir pavadinimą, kurie rašomi paveikslo apačioje.

4.6. Lentelių pavadinimai ir numeriai rašomi virš lentelės (pvz. 1 lentelė. Poilsio gryname ore trukmė). Iš pavadinimo turi būti aišku, kas parodyta lentelėje (kas?, kur? kada?).

4.7. Lentelės ir paveikslai neturi dubliuoti vienas kito. Tekste reikia komentuoti lenteles ir paveikslus.

4.8. Paveikslų, lentelių numeravimo sistema gali būti ištisinė arba suskaidyta pagal darbo skyrius.

4.9. Įrišto darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojamas vokas vadovo atsiliepimui, recenzijai ir darbo elektroninei laikmenai  įdėti.